Váš importér pro velkoobchod mraž ených rybích specialit

Fischquelle-Frost

Fischquelle-Frost z Pleidelsheimu u Stuttgartu je více než 12 let dovozcem a velkoobchodníkem zmrazených rybích výrobků pro živnostenský velkoobchod. Zásobujeme zákazníky v celém Německu a v sousedních evropských ze-mích. Čtěte více …